Prohlížíte si: Zápis do 1. třídy /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka
zobrazit na mapě

základní škola: 571 450 715

mateřská škola:571 420 371

ředitel: tel/fax 571 450 760

školní jídelna: 571 450 556

školní družina : 703 498 997

e-mail ZŠ : zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ : materskaskolakarolinka@seznam.cz

Napište nám

Kalendář akcí

« Prosinec/2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2
3

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

Sportovní hala Na Lapači od 9 hodin.

4

Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. třídy

Ukázkové hodiny Českého jazyka a Matematiky od 8 do 10,40 hodin.

5 6

Přijde letos Mikuláš?

...uvidíme.

7 8 9
10 11

Okrskové kolo ve vybíjené

Mladší žáci, ZŠ a MŠ Karolinka od 9 hodin.

12

Za poznáním dávných předků

Exkurze žáků 6. třídy do Planetária v Olomouci.

13

Okrskové kolo ve vybíjené

Mladší žákyně, ZŠ Halenkov od 9 hodin.

Vánoční pásmo

Pro žáky MŠ a 1.a 2.třídy připravila ZUŠ Karolinka. Od 8 hodin v sále ZUŠ.

14 15 16
17 18 19 20 21 22

Vánoční prázdniny

23

Vánoční prázdniny

24

Vánoční prázdniny

25

Vánoční prázdniny

26

Vánoční prázdniny

27

Vánoční prázdniny

28

Vánoční prázdniny

29

Vánoční prázdniny

30

Vánoční prázdniny

31

Vánoční prázdniny

Anketa

K čemu nejčastěji ve volném čase využíváš počítač? Jen tak surfuji po netu
Ke hraní her
K chatování přes sociální sítě
K poslechu hudby
K výuce
Za jiným účelem

Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu do 1. třídy v ZŠ a MŠ Karolinka
pro školní rok
2018/2019

Pro koho ?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2018/2019 8 let, nemůže žádat o odklad.


Kdy a kde ?

 • Zápis proběhne v úterý 10.4. 2018 od 13. 00 – 16. 00 hodin v budově školy na I. stupni (přízemí).
 • Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky (571 450 715) nebo na e-mail: zskarolinka@vs.inext.cz.

Co je potřeba ?

 • Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte, vyplněné formuláře - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zápisový list, dotazník, popř. přihlášku do školní družiny.
 • Žádost o přijetí dítěte do ZŠ, zápisní list, dotazník a případné další formuláře obdržíte před zápisem v MŠ nebo si je  můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Zápis do 1. třídy
 • Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu
  v řádném termínu.
 • V případě, že odklad zvažujete, žádejte o vyšetření v PPP Vsetín už před samotným zápisem !
 • Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho
  z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.
 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační  číslo.

Některé důležité formuláře a dokumenty

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání  -  ke stažení  zde
 • Zápisový list - ke stažení zde
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku -  ke stažení zde
 • Dotazník pro žáka 1. třídy -  ke stažení zde
 • Žádost o odklad povinné školní docházky -  ke stažení zde
 • Přihláška do školní družiny -  ke stažení zde


Kritéria pro přijetí na ZŠ a MŠ Karolinka

 Do základní školy budou přijímáni žáci v následujícím pořadí:

 • Žáci s místem trvalého pobytu na území města Karolinka 
 • Žáci s místem trvalého pobytu v jiných obcích, kteří již mají na škole sourozence
 • Ostatní žáci


Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.
Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 10. dubna 2018 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, může ředitel povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 10. dubna 2018.

Děti po odkladu v roce 2017/2018

Pokud bylo dítě u zápisu vloni,  může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s vyplněnými formuláři (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a zápisový list), dítěti bude přiděleno registrační číslo a na formulářích zkontrolována vyplněná data.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také na vstupních dveřích základní školy.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Je důležité, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

V Karolince 12.3.2018                                     Mgr. Petr Šrámek

                                                                                  ředitel školySoubory: