Netradiční výuka literatury ve Zvonici na Soláni

Netradiční výuka literatury ve Zvonici na Soláni

   Ve středu 13. října 2010 vyjeli šesťáci na výlet za poznáním na Soláň. Ve Zvonici pak probíhala netradiční výuka literatury -  téma pověsti z okolí Soláně. Žáci předčítali z přinesených knih zajímavé pověsti, povídali si o spisovatelích a malířích, kteří na „Valašském Olympu“, jak se také Soláni říká, žili a působili. Prošli se i naučnou stezkou s pověstmi ve valašském nářečí. Chvilku volna využili ke hrám a prohlídce dřevěných soch umístěných kolem Zvonice. Výlet se vydařil a počasí jim přálo.