Žáci 1. stupně pozorovali Slunce

Žáci 1. stupně pozorovali Slunce

Výstava Slunce, Země, Měsíc je určena žákům 4. - 5. třídy a vhodně doplňuje a rozšiřuje učivo o hlavních tělesech naší pozemské oblohy. Byla doplněna o praktické pozorování Slunce nejen klasickým dalekohledem (sluneční skvrny), ale také dalekohledem chromosférickým (sluneční erupce).