Prohlížíte si: Zápis do 1. třídy /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31
zobrazit na mapě

základní škola:  571 450 715, 737 240 874

mateřská škola:571 420 371

ředitel: tel/fax 571 450 760

školní jídelna: 571 450 556

                      737 240 873

školní družina : 703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

e-mail ZŠ : zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ : materskaskolakarolinka@seznam.cz

Napište nám

Kalendář akcí

« Srpen/2020 »
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Anketa

K čemu nejčastěji ve volném čase využíváš počítač? Jen tak surfuji po netu
Ke hraní her
K chatování přes sociální sítě
K poslechu hudby
K výuce
Za jiným účelem

Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu do 1. třídy v ZŠ a MŠ Karolinka
pro školní rok
2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2020/20221 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v termínech od 1. dubna 2020 do 24. dubna 2020

Způsob podání žádosti o přijetí nebo odklad

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí/odklad k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (adresa datové schránky: 69r7ry9),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. písemná žádost s podpisem - poštou, nebo do schránky u hlavního vchodu do školy
 4. osobní podání: volejte předem na číslo 737 240 874

 Žádost o přijetí

Vzhledem ke stávající situaci stačí podat v termínu pouze Žádost o přijetí k povinné školní docházce. Dotazník pro rodiče bude možné odevzdat až při běžném provozu školy.

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ, zápisní list, dotazník a případné další formuláře si můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Zápis do 1. třídy.

O tom, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete informováni do 14 dnů po zápisu na webových stránkách a na nástěnce před školou. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, které Vám zašleme elektronicky.

Žádost o odklad 

 • vyplněná Žádost o odklad
 • přiložit Doporučení z pedagogicko psychologické poradny,
 • připložit Doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Opatření MŠMT k zápisu do tříd

Některé důležité formuláře a dokumenty

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání  -  ke stažení  zde
 • Zápisní list - ke stažení  zde
 • Žádost o odklad povinné školní docházky -  ke stažení  zde
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy -  ke stažení zde
 • Desatero pro prvňáčky  -  ke stažení zde
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku -  ke stažení  zde

Kritéria pro přijetí na ZŠ a MŠ Karolinka

 Do základní školy budou přijímáni žáci v následujícím pořadí:

 • Žáci s místem trvalého pobytu na území města Karolinka 
 • Žáci s místem trvalého pobytu v jiných obcích, kteří již mají na škole sourozence
 • Ostatní žáci


Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.
Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 7. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, může ředitel povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 7. dubna 2020.

Děti po odkladu v roce 2019/2020

Pokud bylo dítě u zápisu vloni,  může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s vyplněnými formuláři (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a zápisový list), dítěti bude přiděleno registrační číslo a na formulářích zkontrolována vyplněná data.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také na vstupních dveřích základní školy.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Je důležité, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

V Karolince 23.3.2020                                     Mgr. Petr Šrámek

                                                                                  ředitel školySoubory: