Prohlížíte si: Návody Office365 /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Návody Office365

28.10.2020: Náš systém Office365, včetně Teams, využívá denně v pracovní dny aktuálně 161 stálých uživatelů, drtivá většina žáků 4.- 9. třídy a všichni kmenoví učitelé. (Výsledek analýzy z admin centra Office365). Kdo chtěl, už se od 12.10.2020 zapojil do společné práce. Podpora byla poskytnuta všem, kteří dosud požádali o pomoc.

Návody: Čtěte prosím celý text (aktual. k 25.10.2020)

Nejjednodušší rychlý průvodce, jaký je dostupný pro Teams  Přihlašovací údaje použijte přesně takové, jaké mají žáci vytištěné na informačním listu (ze školy), případně pozměněné, pokud jste s námi řešili nějaké technické dotazy (přihlašování, hesla atd.) Od 14.10.2020 zahájeny živé schůzky v Teams, pro 9. až 4. ročník. Online výuka respektuje běžný rozvrh hodin, jako ve škole. Informace ke komunikaci s rodiči: Základní a jednoduchý kontakt na každého učitele - i třídního učitele - je emailem, ve tvaru: jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz 

První stupeň ZŠ: Třída 1. až 3. mají vytvořeny účty Teams, o jejich nasazení rozhodne třídní učitel jako předmětový odborník. Každá ze tříd má svůj zavedený systém práce.Dále jsou dostupné pokyny cestou e-mailů jednotlivých třídních učitelů. Třída 4. a 5. se účastní živých hodin, schůzek, dle kalendáře Teams, který odpovídá běžnému rozvrhu hodin. Týká se jen hlavních a naukových předmětů, nikoliv výchovných. Také platí: pro první stupeň byly také zadány pokyny a úkoly klasicky, doporučena režimová opatření - jak si rozvrhnout den u nejmenších žáků, případně informační cestou vyzkoušenou dříve. Dále jsou dostupné pokyny cestou e-mailů jednotlivých třídních učitelů. Druhý stupeň ZŠ: Dne 14.10.2020, dva dny po uzavření škol - byly zahájeny živé schůzky v Teams, vidíte je v kalendáři Teams - nebo je zahájena bez záznamu v kalendáři, přímo, v čase dle klasického rozvrhu hodin. Účast  na živé schůzce denně roste, což prokazuje funkčnost rychle zavedeného systému. Žáci mohou sledovat podle klasického rozvrhu hodin (jen hlavní a naukové předměty, ne výchovy...) jak se postupně plní týmy obsahem, zkusí používat chat, odpovědět na zadání úkolu, psát e-mail učiteli, mít podporu k úkolům, které lze provádět i klasicky, s knihou a sešitem, uživatelé také obdrží pozvánky z kalendáře do schůzky svého týmu na živé schůzky, online - plán schůzek má ve své kompetenci každý učitel sám, jako předmětový odborník a realizátor výuky. Učitelé dle rozvrhu hodin jsou přítomni online, pokud ne pokaždé na schůzce, tak e-mailem. Není ze strany žáka potřeba webkamera.  Sluchátka ano, mikrofon ano. Cílem podpory na dálku není prosedět u počítače celý den - ale usnadnit komunikaci a vyzkoušet novou věc. Starší žáci, zejména na 2. st. byli instruováni podrobněji, zejména 8. a 9. ročník. I pro druhý stupeň byly zadány pokyny a úkoly klasicky. Třídní učitelé i učitelé jsou taktéž dostupní na svých služebních mailech, pro každého rodiče i žáka. Při potížích s přihlašováním napište na mail ředitele školy, uvádějte vždy v mailu přesně: své jméno, jméno žáka, popis problému a případně svůj mobilní telefon, věc to značně urychlí, prakticky všechny požadavky na pomoc online byly dosud vyřešeny do 24 hodin. Budete v takovém případě zpětně kontaktování. K rodinám: Mít počítač a internetové připojení samozřejmě není na straně domácnosti povinnost. Rodiče a žáci bez jakékoliv techniky mohou obdržet pokyny a úkoly - na další týden formou mailu na jinou osobu - nebo vytištěné. Stačí požádat třídního učitele. Distančně (na dálku) neznamená nutně "pouze přes internet". Na druhou stranu, je to pro komunikaci asi nejlepší ze všech špatných řešení.  Používat můžete doma třeba i tablet nebo mobil připojený na wifi, s instalací mobilních Teams. Záleží jen na Vás. Plnit úkoly a účastnit se výuky "na dálku", chcete-li z domova, je nově podle zákona žákova povinnost ! Plní zadané úkoly, účastní se živé schůzky, je-li vypsána. Komunikuje, spolupracuje, snaží se. Využít k přípravě IT techniku je velmi vhodné, nikoliv závazné, povinné. Konečnou podobu této distanční výuce ve své třídě a předmětu dává učitel dané hodiny, neboť on je vždy tím, který zná potřebu a možnosti jak vyučovat danou třídu, skupinu, tým - nejlépe. A sám ji tedy také provádí. Při práci dodržujte pravidla netikety, slušného chování na webu a v naší komunikační platformě. Nepoužívejte nadbytečně chat. Čtete zadání a poslouchejte pokyny učitelů na schůzkách. Je nutno si uvědomit že podpora "na dálku" rozhodně nedokáže z hlediska dosavadních poznatků v oboru TECHNOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ nahradit běžnou školní výuku, její dosah je omezen na základní podporu v českém jazyce, matematice, angličtině a vybraných naukových předmětech. Také čas strávený online na živých schůzkách je celkem striktně doporučen - omezen, dle věku žáka - platí pro základní i střední školy.

Návody a videonávody Teams ... čtěte dle potřeby... pokud dáváte přednost podrobným příručkám:

Office365 návody pro každého  (příručky v pdf)

Teams - úvodní příručka (je také v online nápovědě Teams, po přihlášení, i v pdf...)

Teams z pohledu žáka - videonávod  (žáci jsou či budou v týmech přiřazeni už učitelem)

Teams z pohledu učitele - videonávod

Teams pro učitele

 

 

 

 

 

 Soubory: