Prohlížíte si: Návody k Bc+Office365 /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Návody k Bc+Office365

 

Office365 (včetně Teams): nový návod pro uživatele

Vše zůstává v platnosti jako minulý školní rok. 

Žákovské maily a skupiny v Teams: Office 365 jsou doplněk a podpora pro distanční výuku. V platnosti jsou údaje pro aktuální 2. až 9. třídu, přístupy k Office365, žákovským mailům. V případě potřeby - obnovení distanční výuky - budou vytvořeny nové skupiny v Teams. V této chvíli jsou funkční žákovské e-maily. Samozřejmě i e-maily učitelů, včetně nových zaměstnanců.   Office365 (včetně Teams) - jsou prostředím (a účtem) žáka. Všichni žáci, vyjma 1. třídy, mají vydané jméno a heslo k Office365.

Bakaláři  

Všechny požadavky na obnovu hesel do Bc. pro rodiče či žáky - byly vyřízeny.

Bakaláři jsou základ. Základní komunikační kanál jsou v běžném školním roce BAKALÁŘI. Pokud Vám chybí rodičovské údaje k Bakalářům (jméno, heslo) z minulých let, můžeme Vám vytvořit nové - a zaslat prostřednictvím žáka, v zapečetěné obálce. Stačí napsat požadavek  na mail ředitele školy: milan.minarcik@zskarolinka.cz  Žáci také mohou tuto skutečnost nahlásit osobně třídnímu učiteli.

Žákovi vydáváme nové údaje žákovské - do ruky, pro rodiče posíláme v zapečetěné obálce. Nově vytvořené přístupové údaje do Bakalářů znamenají samozřejmě zneplatnění starých (třeba ztracených v minulém šk. roce...). Žádejte vydání nových údajů jen pokud opravdu loňské nemáte (ztratili jste).

Výhody využívání elektronické žákovské: sdělení, omluvenky, přehledy prospěchu, vše i bez využívání nadbytečných e-mailů, zasílání a příjem vzkazů (Komens-zasílání zpráv)...


Žáci mají své údaje - žákovské přístupy, rodiče mají své údaje - rodičovské přístupy. Rodič má  širší možnosti, omluvenky, atd. První až třetí ročník má ještě v tomto školním roce i tištěnou ŽK / deníček. V prvním  ročníku tvoříme hesla nově - a od 2. do 9. třídy tvoříme nová - náhradní hesla jen na vyžádání. 

Při zadávání jména a hesla do systému Bakaláři: používejte heslo, kombinaci číslic, velkých a malých písmen. (Důležité: ve spodním řádku - na lístečku, který jste dostali/dostanete - je jméno a heslo vždy uvedeno na spodním (kontrolním) řádku v podobě pouze z velkých písmen. Všechna velká písmena jsou tam jen pro čitelnost, pro kontrolu při zadávání jména a hesla.)

Systém funguje - a prakticky všechny řešené dotazy dosud končily zjištěním nepozornosti uživatele při zadávání jména a hesla do počítače. Doporučený webový prohlížeč: Google Chrome (není podmínkou).

 
 

 

 

 Soubory: