Návody-Bc a Office365

Návody-Bc a Office365

 

Office365 (včetně Teams): nový návod pro uživatele 1.tř.- zde

Vše zůstává v platnosti jako minulý školní rok. 

Žákovské maily a skupiny v Teams: Office 365 jsou doplněk a podpora pro distanční výuku. V platnosti z loňska (20/21)  jsou údaje pro aktuální 2. až 9. třídu, přístupy k Office365 - žákovským mailům. V případě potřeby - obnovení distanční výuky - budou vytvořeny nové skupiny v Teams. V této chvíli jsou funkční žákovské e-maily. Samozřejmě i e-maily učitelů, včetně nových zaměstnanců.   Office365 (včetně Teams) - jsou prostředím (a účtem) žáka.

Bakaláři  

... aktualizováno 10.10.21: všechny požadavky na obnovu hesel do Bc. pro rodiče či žáky - byly ke dni 10.10.21 vyřízeny...

Bakaláři jsou základ. Základní komunikační kanál jsou v běžném školním roce BAKALÁŘI. Pokud Vám chybí rodičovské údaje k Bakalářům (jméno, heslo) z minulých let, můžeme Vám vytvořit nové - a zaslat prostřednictvím žáka, v zapečetěné obálce. Stačí napsat požadavek  na mail ředitele školy: milan.minarcik@zskarolinka.cz  Žáci také mohou tuto skutečnost nahlásit osobně třídnímu učiteli. Žákovi vydáváme nové údaje žákovské - do ruky, pro rodiče v zapečetěné obálce. Nově vytvořené přístupové údaje do Bakalářů znamenají samozřejmě zneplatnění starých (třeba ztracených v minulém šk. roce...). Žádejte vydání nových údajů jen pokud opravdu loňské nemáte (ztratili jste). Využívání elektronické žákovské, sdělení, omluvenek, přehledu prospěchu, vše i bez využívání nadbytečných e-mailů. Žáci mají své údaje - žákovské přístupy, rodiče mají své údaje - rodičovské přístupy. Rodič má mnohem širší možnosti, omluvenky, atd. První až třetí ročník má ještě i tištěnou ŽK / deníček. V prvním  ročníku tvoříme hesla nově - a od 2. do 9. třídy tvoříme nová - náhradní hesla jen na vyžádání. Při zadávání jména a hesla do systému Bakaláři: používejte heslo, kombinaci číslic, velkých a malých písmen. (Důležité: ve spodním řádku - na lístečku, který jste dostali/dostanete - je jméno a heslo vždy uvedeno na spodním (kontrolním) řádku v podobě pouze z velkých písmen. Všechna velká písmena jsou tam jen pro čitelnost, pro kontrolu při zadávání jména a hesla.) Systém funguje - a prakticky všechny řešené dotazy dosud končily zjištěním nepozornosti uživatele při zadávání jména a hesla do počítače. Doporučený webový prohlížeč: Google Chrome (není podmínkou).