Jídelna, jídelníček

Jídelna, jídelníček

 

 
 alergeny  stravné od 1-10-2023  
 


V době letních prázdnin bude týdenní jídelníček dostupný výhradně vždy tištěný, ve školní jídelně.

 


Jídelna, jídelníček

Vstup do ŠJ pro cizí strávníky: s jídlonosičem.  Telefonické odhlášky možné každý den do 12,00 h, osobně nebo telefonicky na čísle: 571 450 556.  

Seznam alergenů v potravinách + ceny stravného (nové od 1.10.2023 !), vyvěšeny také u školní jídelny.

 

Výdej obědů:

10.30 - 11.15 hod. výdej do jídlonosičů cizí strávníci – jídelna
11.30 - 13.40 hod. výdej dětem- jídelna

V případě, že žák onemocní, má nárok na oběd za uvedenou cenu pouze první den nemoci. Oběd v tento den bude vydán v době od 10.30 do 11:15 hod., kdy je výdej do jídlonosičů .Další dny, kdy bude žák nepřítomen, je nutno obědy odhlásit!

 

Stravné je placeno bezhotovostně převodem. Zákonný zástupce si na svém účtu zřídí tzv. souhlas k inkasu a to na číslo účtu 675 156 0217/0100 a sdělí vedoucí školní jídelny číslo svého bankovního účtu. Platbu složenkou nebo v hotovosti lze dohodnout individuálně ve výjimečných případech. Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují poprvé při nástupu do 1. třídy, přihláškou u vedoucí školní jídelny. Další roky je vždy žák od září do června automaticky přihlášen. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku.

Platba za obědy v konkrétním měsíci bude uskutečněna vždy k 15. dni tohoto měsíce. Případné přeplatky za odhlášené obědy budou v následujícím měsíci odečteny. Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na tel. čísle  571 450 556,  nebo  737 240 873 vždy den předem, nejpozději do 12:00 hodin.

V období prázdnin a ředitelského volna jsou žáci automaticky z obědů odhlášeni.

První den školního roku (4.9.)  jídelna vaří pro cizí strávníky a děti mateřské školy, dále žáky ZŠ, kteří se telefonicky přihlásí nejpozději do pátku 1.9., do 10,00 hodin na telefonním čísle 571 450 556. 

 

Svačinky, od 7.9., je možné přihlašovat předem, průběžně, automaticky jsou přihlášeni jen odběratelé svačinek z loňska.

Jídlo vydávané do jídlonosiče je určené k přímé spotřebě!