Prohlížíte si: Jídelna, jídelníček / Informace školní jídelny /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Informace školní jídelny

 

Výdej obědů :
10.30 - 11.15 hod. výdej do jídlonosičů cizí strávníci – jídelna
11.30 - 13.40 hod. výdej dětem- jídelna

V případě, že žák onemocní, má nárok na oběd za uvedenou cenu pouze první den nemoci. Oběd v tento den bude vydán v době od 10.30 do 11:15 hod., kdy je výdej do jídlonosičů .Další dny, kdy bude žák nepřítomen, je nutno obědy odhlásit!

Stravné je placeno bezhotovostně převodem. Zákonný zástupce si na svém účtu zřídí tzv. souhlas k inkasu a to na číslo účtu 675 156 0217/0100 a sdělí vedoucí školní jídelny číslo svého bankovního účtu. Platbu složenkou nebo v hotovosti lze dohodnout individuálně ve výjimečných případech. Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují poprvé při nástupu do 1. třídy, přihláškou u vedoucí školní jídelny. Další roky je vždy žák od září do června automaticky přihlášen. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku.

Platba za obědy v konkrétním měsíci bude uskutečněna vždy k 15.dni tohoto měsíce. Případné přeplatky za odhlášené obědy budou v následujícím měsíci odečteny. Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na tel. čísle  571 450 556,  nebo  737 240 873 vždy den předem, nejpozději do 12:00 hodin.

V období prázdnin a ředitelského volna jsou žáci automaticky z obědů odhlášeni.

První den školního roku (1.9.) ŠJ vaří pro cizí strávníky a děti mateřské školy, dále žáky ZŠ, kteří se telefonicky přihlásí nejpozději 31.8. do 10 hodin na telefonním čísle 571 450 556.

Jídlo vydávané do jídlonosiče je určené k přímé spotřebě!Soubory: