Prohlížíte si: Jídelna, jídelníček / Řád školní jídelny /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Řád školní jídelny

1. 

Od 7.9.20 platí čas výdeje obědů:

10,30 až  11,15 h   výdej do jídlonosičů - cizí strávníci

od 11,30 h    výdej dětem - žákům školy a zaměstnancům

 

2. Žáci  přicházejí do jídelny pod vedením vyučujícího. Před vstupem do jídelny si žáci umyjí a osuší ruce
    a vstupují do jídelny v zástupu tak, že obcházejí celou jídelnu. Postupně si berou  jídelní podnos, příbor
    a u prvního výdejního okénka  polévku, pití (popř. kompot, salát nebo moučník),u druhého okénka pak
    hlavní jídlo a s jídlem odejdou k volnému stolu.

    Po ukončení jídla žák odnese podnos s nádobím k odkládacímu okénku, kde odloží jednotlivé části nádobí
    na určené místo.

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci  školy.

4. Jídlo je vydáváno jen těm, kteří mají obědy zaplaceny.

    Stravné se platí přes, bankovní účet, složenkou, výjimečně hotově.

    Účtem strava je hrazena do 15. dne v měsíci a hotově do 25. dne v měsíci, vždy měsíc
    dopředu.

5. Při pobytu v jídelně dodržují žáci tato pravidla:

   - v jídelně neběhají, chodí se pomalu

   - při čekání na jídlo se nepředbíhají a chovají se tiše

  -  příbory používají jen při jídle

   - při odběru stravy nahlásí takové množství jídla, které sní

  -  při znečištění podlahy, stolu nebo židle jídlem, žák ve spolupráci  s dozorem zajistí úklid

  -  jídlo a nápoje konzumují  u stolu a zásadně v sedě

6. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně. Úklid po skončení provozní
    doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno
    před výdejem stravy zajistit úklid.

7. Všechny druhy jídel žáci konzumují v jídelně. V případě, že žák nechá zbytek jídla, odnese ho
      k odkládacímu okénku. Z jídelny si smí žák odnést pouze ovoce, sladkosti zabalené v obalu od výrobce
     nebo pití v obalu  (fruko).

8. Odhlásit obědy se mohou vždy den dopředu do 12.00 hodin v kuchyni nebo v kanceláři vedoucí školní
     jídelny.


V Karolince 28. 08. 2020

 

                                                                                                          Mgr. Milan Minarčík

                                                                                                             ředitel školySoubory: