Novinky

Novinky

 

Prodloužení provozu MŠ

Od 14.9.2021 je provozní doba mateřské školy prodloužena o půl hodiny, tedy do 16:00 hodin. (řš)

 

Aktuálně k 10.9.2021

Testování žáků ve školách bylo ukončeno 9.9.21. Povinnost nošení roušek (ústenek) - ve společných prostorách - zůstává zachována. Byly vytvořeny nové přístupy (hesla) do systému Bakaláři, pro všechny dosavadní zájemce - rodiče i žáky. V případě potřeby čtěte podstránku "Návody-Bakaláři". Od 1. září 2021 máme nové deskové sanitární příčky,  rekonstrukční práce proběhly v ZŠ v srpnu. V přípravě je vyhlášení voleb do školské rady (za volební skupinu rodičů - zákonných zástupců) - na období 2021-2024. Stručné informace budou zde - na webu školy. A také v Bakalářích. (řš)


Začal nový školní rok

1. září 2021 začal nový školní rok. Všichni žáci byli otestováni, obdrželi od třídních učitelů písemné informace, lístek "Souhlas...", dále v 1.tř. i formulář "GDPR", lístek pro aktualizaci osobních údajů žáka a rodičů (kontakty). A také  rozvrhy hodin. První tři ročníky používají i letos papírovou žákovskou knížku, všichni rodiče však mají přístup do systému Bakaláři. Informace k Bakalářům: čtěte prosím podstránku Návody-Bakaláři. (řš)

 umisteni uceben a trid 21-22

Zahájení školního roku v ZŠ – první den

Středa, 1. září 2021, od 8,00 h do 9,40 h: Příchod do ZŠ: na 8,00 hs ochranou úst – rouškou. Dezinfekce rukou - dávkovač u vchodu. Přechod do učeben ZŠ:  bez přezouvání ve vestibulu školy. V učebně ZŠ: povinné testování všech žáků – všech tříd, včetně prvňáků – jednotně ve dnech 1., 6. a 9. září 2021. (Výjimky uvedeny na konci textu.) Testování proběhne hned na první hodině. Po negativním testu žáci odloží ochranu úst a nosu v době výuky, v učebnách. Ve společných prostorách a o přestávkách zůstává ale povinnost roušek zachována. Proto by žáci měli mít na den dvě vlastní, čisté roušky. Netestovaní žáci – pokud odmítne žák test: musí po celou dobu pobytu ve škole mít respirátor. Pozitivně testování – budou izolováni a rodiče vyzváni tlf k vyzvednutí žáka a k informování lékaře. Po otestování žáci ZŠ obdrží klíček od své šatnové skříňky. A další informace od svých třídních učitelů. Stravování žáků ZŠ v jídelně: dne 1. září se lze přihlásit ke stravování. Vařit pro žáky ZŠ bude ŠJ od 2. září. Družina: přihlášky do školní družiny odevzdejte (pokud jste tak neučinili) do pátku 3. 9. – ve školní družině (vych. L. Šuláková). Děkujeme Vám za respektování pokynů, mimořádných hygienických opatření, vyhlášených státem. Výjimky z testování jsou stanoveny centrálně: Testovat se nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s  prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG). (Tyto skutečnosti musí být vždy doloženy, nestačí ústní prohlášení.)

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy (26. a 27.8.2021)