Novinky

Novinky

31.05.2020
Domácí výuka na příští týden
Domácí příprava
Žáci a žákyně, rodiče, v odkazu Domácí příprava (v levém menu dole) najdete  úkoly na týden od 1.6. do 5.6.2020.


Mgr. Petr Šrámek

29.05.2020
Informace pro rodiče žáků 2.stupně
Pozor

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda 25. května 2020 možnost přítomnosti žáků 2.stupně  ve škole od 8. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupně, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pro žáky, kteří nevyužijí této možnosti, bude výuka i nadále probíhat distanční formou.   ...podmínky výuky od 8.6.2020  ...dotazník    ...čestné prohlášení


Mgr. Petr Šrámek

28.05.2020
Platba za ŠD ve 2.pololetí
Školní družina
Vážení rodiče, informujeme vás o platbách za školní družinu ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Vzhledem k vzniklé situaci požadujeme platby za docházku jen do konce února 2020. Částka za období leden - únor činí 120,- Kč. Těm rodičům, kteří mají přeplaceno, bude příslušná částka vrácena na účet, ze kterého byla odeslána, případně vrácena v hotovosti. Vracení plateb za školní družinu bude probíhat od 1. 6. 2020 do 12. 6. 2020. Po datu 15. 6. 2020 bude možné zkontrolovat, zda vrácené prostředky došly na Váš účet.

Mgr. Petr Šrámek

28.05.2020
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
školka
Vážení rodiče, vedení školy vás zve na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek  18. června 2020 v 15,00 hodin v učebně č. 66  v přízemí.

Mgr. Blanka Kristianová a Mgr. Petr Šrámek

25.05.2020
Provoz školní zahrady MŠ pro veřejnost
Školní zahrada MŠ
Školní zahrada je z důvodu požadovaných zvýšených hygienických opatření až do 17.7.2020 vzhledem k situaci související s onemocněním COVID-19  pro veřejnost uzavřena. Uzavření školní zahrady bylo projednáno se zřizovatelem a schváleno Radou Města Karolinky dne 6.5.2020.

 


Mgr. Petr Šrámek


Všechny novinky