Novinky

Novinky

17.01.2020
Postupujeme do krajského kola dějepisné olympiády
Úspěšní řešitelé okresního kola DěO-Jan Orság a Michal Kořenek
Dne 14. ledna 2020 se konalo na vsetínském zámku okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu výborně reprezentovali žáci 9. ročníku Jan Orság a Lukáš Kořenek. Oba dosáhli vynikajících výsledků. Jan Orság obsadil 5. místo a Lukáš Kořenek 7. místo. A tak oba postupují do krajského kola, které se bude konat 18. března 2020 v Kroměříži. Oběma žákům blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci a v dalším kole držíme palce.   ...výsledková listina okresního kola     ...postupující do krajského kola

Mgr. Marta Klimentová

21.12.2019
PF 2020
PF 2020
Vedení školy přeje všem svým zaměstnancům, žákům a jejich rodičům příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
Mgr. Petr Šrámek

19.12.2019
Jak mít pěkný vztah s rodiči? - Etické dílny
Etické dílny- Jak mít pěkný vztah s rodiči
Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči, proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. Na toto téma přijela besedovat  ve středu 18.12. Mgr. Renata Zajíčková, lektorka Etických dílen, s žáky 4. a 5. ročníku.    ...více + foto
Mgr. Ján Takács

19.12.2019
Vánoční kutírna deváťáků ve 3. třídě
Vánoční kutírna deváťáků ve 3.třídě
Když jsme přišli za paní učitelkou Kristianovou do třetí třídy, děti už na nás nadšeně čekaly, až s nimi  k Vánocům něco pěkného vytvoříme.    ...více + foto
deváťáci

17.12.2019
Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Dne 11. prosince 2019 proběhlo školní kolo OČJ, jehož se zúčastnilo celkem 11 žáků z osmé a deváté třídy. Nejúspěšnějším řešitelem OČJ se stal Lukáš Kořenek z 9.tř, který bude reprezentovat naši školu v okresním kole OČJ ve Valašském Meziříčí dne 20. ledna 2020. Jako druhý v pořadí se umístil Jan Orság z 9.tř a třetí místo obsadila Kristýna Plánková z deváté třídy. Srdečně blahopřejeme!
Mgr. Bohumila Václavíková


Všechny novinky