Novinky

Novinky

05.04.2020
Domácí příprava na příští týden
Domácí příprava

Žáci a žákyně, rodiče, v odkazu Domácí příprava (v levém menu dole) najdete  úkoly na týden od 6.4. do 10.4.2020. Budeme rádi za zpětnou vazbu od vás, co se týká domací přípravy. Pište na e-mailovou adresu pedagogických pracovníků (jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz).
Zápisové lístky na střední školy pro žáky 9.ročníku, kteří si je ještě nevyzvedli, budou vydávány v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin


Mgr. Petr Šrámek

31.03.2020
Informace MŠMT k přijímacímu řízení
MŠMT ČR
Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde.

Mgr. Petr Šrámek

26.03.2020
Zápis dětí do 1.třídy - upřesnění
Zápis do ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a stačí podat v termínu od 1.4. do 24.4. 2020 pouze Žádost o přijetí k povinné školní docházce. Dotazník pro rodiče bude možné odevzdat až při běžném provozu školy.

Vyplněnou žádost, kterou si můžete stáhnout v levém menu v odkazu „Zápis do 1. třídy“ ,můžete doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: Základní škola a Mateřská škola Karolinka, ID: 69r7ry9

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou nebo do schránky u hlavního vchodu do školy

4. osobním podáním: volejte předem na číslo 737 240 874.

Podle § 37 zákona č. 561/2004 má právo zákonný zástupce podat Žádost o  odklad povinné školní docházky. V tomto případě je nutné kromě žádosti samotné dodat ještě doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Více informací naleznete v odkazu Zápis do 1.třídy na levé straně lišty.


Mgr. Petr Šrámek

22.03.2020
Informace ředitele školy
Cedule POZOR
Informace ředitele školy naleznete zde.
Mgr. Petr Šrámek

18.03.2020
Vystavení žádosti o ošetřovné

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19 PO DOBU KARANTÉNY BUDOU ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ ŘEŠENY V RÁMCI ELEKTRONICKÉHO VYŘIZOVÁNÍ.

O vystavení žádosti o ošetřovné můžete naši školu požádat:
1. e-mailem na adrese: zskarolinka@vs.inext.cz s uvedením jména, příjmení a třídy Vašeho dítěte

2. telefonicky: 737 240 874 nebo 571 450 760

Vyplněná žádost o ošetřovné Vám bude zaslána elektronicky na Vámi uvedený e-mail, případně jinak na základě telefonické domluvy.


Mgr. Petr Šrámek


Všechny novinky