Novinky

Novinky

 

Po celou dobu stavebních prací (kolem budovy školy) je vstup na staveniště všem osobám zakázán.

 

Zde jsou výsledky zápisu do MŠ

Zde jsou výsledky dubnového zápisu do 1.r. ZŠ, šk.r. 2022-2023 


další novinky:

Duben - květen 2022: Ukliďme Česko, Den Ukrajiny, Projektový den první třídy - Včelky, Fotbalový úspěch, Výrobky ke Dni matek

Dokončena obměna IT infrastruktury, nové servery, síťové prvky atd.

Třídní schůzky: dne 21.4.22 proběhly prezenční třídní schůzky.

Úklid okolí Bečvy (společná akce škol): úklid okolí, břehů Bečvy. Naše škola se zapojila také.

Probíhá postupná výměna IT prvků. Zrychlen běh Bakalářů - na novém hardware.

U příležitosti Světového dne recyklace odpadu (18.3.) se uskutečnila hodinová beseda žáků 7. třídy na téma sběru, třídění a přepracování odpadových surovin.

Ukončena povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátorů i roušek) ve školách.

Zapojujeme se do akce  "Ukliďme Česko".

Proběhla recitační soutěž, za účasti žáků všech ročníků ZŠ

Foto z recitační soutěže

Byla provedena příprava k mezinárodnímu testování PISA 2022.

Také příprava celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ. 

Školní dílny byly vybaveny novým zařízením pro 3D tisk + počítačem, tiskárna v provozu.

Byl obnoven provoz všech tzv. školních klubů (kroužků).

Proběhly dva týdny lyžařského výcviku, pro 7. a 8. ročník, za rok 2021 i 2022 text a foto zde (pdf)

Proběhla plavecký výuka (2.,3.,4.r.).

(Plavání i lyžování tak bylo realizováno/dokončeno v roce 2021-2022 za dva školní roky najednou.)

Uskutečnilo se školní kolo olympiád Dě, ČJ.

Probíhá doučování, v přípravě Národní plán obnovy, nová informatika (včetně vybavení).

Byla dokončena výměna oken v 2. nadzemním podlaží.

 

aktualizace 20.5.2022