Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

Informace k organizaci výuky od pondělí 30.11.2020 budou vyvěšeny zde, po pdg radě, v úterý 24.11.2020 odpoledne.

Třídní schůzky online: jednotliví třídní učitelé v prostředí MS Teams vypíší termín online schůzky pro rodiče, jeden den v týdnu, v období od pondělí 30. listopadu 2020 do pátku 4. prosince 2020, na odpoledne, od 15,30 h. Termín bude třídním učitelem vypsán po pdg radě, která se koná v úterý 24.11.2020.

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

23.11.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------


18.11.2020 
do 1. a 2. třídy ZŠ nastoupili zpět žáci do prezenční výuky. V provozu pro 1. a 2. ročník i družina, samostatně pro 1. třídu i 2. třídu. Výuka bez tělocviku, bez zpěvu. Roušky povinné pro žáky i učitele po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace oběda - u stolu v jídelně. (Doporučujeme žákům mít dvě roušky na den + sáček). 

Cizí strávníci - dospělí (a zájemci z řad žáků distanční výuky) - nadále jen výdejním okénkem, v krabičkách, ve zvyklém čase, jen pro přihlášené, jako doposud.

Oficiální info (vše podstatné - pravidla návratu 1. a 2.tříd - podle MŠMT): https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2020: Informace k přijímacímu řízení pro žáky 9. třídy ... Veškeré potřebné a platné informace k úvahám o volbě střední školy jsou dlouhodobě k dispozici na odkazech vlevo dole. Individuální dotazy jsou předávány výchovnému poradci nebo odpovídány ředitelem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy 26. - 30.10.2020, přerušení provozu mateřské školy:

 Základní škola, včetně družiny: zůstává i v týdnu 26.-30.10.2020 uzavřena (centrální opatření + státní svátek + podzimní prázdniny). Distanční vzdělávání ve dnech 26. a 27.10.2020 neprobíhá. Jídelna vaří pro cizí strávníky, s výjimkou jednoho dne: státního svátku (středy) 28.10.2020.  Výdej obědů okénkem, ve zvyklém čase, od 10,30 h do 11,15 h.

Mateřská škola: přerušení provozu.  MŠ bude v týdnu od 26.10. do 30.10.2020 také uzavřena. S ohledem na úpravu organizace školního roku, na zjištěný stav zájmu o návštěvu MŠ, po projednání se zřizovatelem (město  Karolinka) - jsem rozhodl v souladu s ustanovením par. 3 odst. 2 vyhl. 14/2005 Sb. o přerušení provozu Mateřské školy Karolinka - od pondělí 26.10.2020 do pátku 30.10.2020.

 Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová opatření Vlády ČR a MZČR - provoz od 14.10.2020 - platí do odvolání

Od 14.10.2020 je v provozu pouze Mateřská škola. Školní družina a oba stupně ZŠ jsou uzavřeny. Jednoduchý kontakt na každého učitele ZŠ je emailem, ve tvaru: jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz 

Více info najdete na podstránce Návody Office365, kde je dostupná rychlá příručka Teams - a informace k přihlašování. Od 14.10.2020 zahájeny živé schůzky v Teams, zejména pro 9. až 4. ročník.

Obědy: od 15.10.2020 - přihlášení strávníci, výdejním okénkem, od 10,30 h do 11,15 h. 

Ošetřovné: zaměstnavatelé už nevyžadují potvrzení ze školy. To se nahrazuje čestným prohlášením pojištěnce, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Odkaz: https://www.mpsv.cz/osetrovne 

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

(aktualizace 16.10.2020)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2020 dokončena implementace Teams pro 1. až 9. ročník.

1. - 9.10.2020  Office365 A1 (Outlook, Teams atd.) - k 15.9.20 bylo dokončeno zavedení systému pro školu. Založení účtů, migrace staré pošty, seznámení s přihlašováním a moduly v cloudu. K 8.10.20 bylo dokončeno vydávání přístupových údajů žákům 5.,6.,7.,8.,9. třídy. Přihlašovací údaje jsou na listu, předávaném žákům, jednoduché pokyny k prvnímu (domácímu) přihlášení. Případné potíže s přihlášením lze hlásit jednoduše přímo ve škole ict správci/řediteli školy.


4.10.2020  Aktuální hygienická opatření v základních školách: od 5. do 18.10.2020 je  výuka HV bez zpěvu, výuka Tv na 1. stupni - bez omezení, na 2. stupni  výuka Tv jen v podobě vycházek (tedy bez sportovních aktivit, bez převlékání žáků, mimo tělocvičny, atd.), případně dle upraveného denního rozvrhu hodin.


19.9.2020 Kontakty na učitele základní školy (zejména třídní učitele): osobní email na každého učitele je založen ve tvaru: jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz 


17.9.2020
Roušky ve školách - stručně: od pátku 18.9.2020 je povinné nošení roušek  i při výuce v učebnách na 2. stupni základní školy. Na prvním stupni stále platí: výuka v učebnách vedena bez roušek. V ostatních (všech) společných prostorách škol (tedy mimo učebny) roušky nosí všichni. Výjimka: tělocvik v tělocvičně, při konzumaci oběda, zpěvu. 


7.9.2020 Šachový kroužek - náborová informace: Šachový kroužek (pro žáky od 2. třídy) bude celý rok ve VKC - Víceúčelovém kulturním centru Karolinka, vždy v pátek od 16 h, vede pan Bambušek.


3.9.2020 Zprovozněna elektronická schránka důvěry. Viz odkaz (podstránka) v menu. Informace obdrží žáci ve škole od výchovného poradce. Spuštěny také Office365.  Po zaškolení učitelů budou instruováni i žáci (postupně, na hodinách Inf., podle ročníků a potřeb výuky, příp. distanční výuky.)


1.9.2020 Platná hygienická opatření. Do školy mohou od 1.9. vstupovat pouze žáci, zaměstnanci školy a rodiče žáků prvních tříd (vstupují do vestibulu, k šatnovým skříňkám prvňáků, předávají žáky). Do školy nemohou vstupovat žáci zjevně nemocní, s příznaky nemoci, např. zvýšenou teplotou a kašlem. Do školy tedy nelze posílat děti viditelně nemocné (což ale platilo vždy). V takovém případě žáky, prosím, pouze omluvte škole telefonicky. V případě zjištění projevů onemocnění v době výuky bude žák umístěn do určené místnosti, kde pod dohledem pracovníka školy počká na převzetí svým rodičem. (S doporučením dalšího postupu pro rodiče, podle Manuálu k provozu škol.)


1.9.2020  Začal nový školní rok. Naši prvňáčci a jejich rodiče byli přivítáni paní učitelkou Mgr. Blankou Kristianovou, v doprovodu starostky města Marie Chovanečkové a nového vedení školy. Žáci obdrželi drobné dárky a mohou vykročit na cestu vzdělávání v základní škole. Všem žákům, rodičům a přátelům školy, učitelům i dalším zaměstnancům školy - přejeme pevné zdraví a úspěšný nový školní rok 2020 - 2021. 

 


26.8.2020 Informace k zahájení školního roku 2020 - 21. Mateřská škola: 1.9. Mateřská škola v běžném provozu - i se stravovávním pro děti v mateřské škole. Aktuální info bude celoročně na podstránce Mateřská škola. Základní škola: Školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 8,00 h v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Společné zahájení v sále ZUŠ letos neproběhne. Žáci si po příchodu do školy pouze dezinfikují ruce ve vestibulu, (dezinfekci je i v učebnách) a přejdou přímo do svých kmenových učeben, kde setrvají. Na úvodní hodině pak obdrží od třídních učitelů klíče od šaten, informace k hygieně, lístky k aktualizaci osobních údajů - a všechny další informace k organizaci úvodního týdne. Předpokládané ukončení prvního dne: v 9,00 h Prvňáci a jejich doprovod – po dezinfekci rukou přejdou rodiče s dětmi přímo z vestibulu do učebny 1. třídy. Po slavnostním přivítání bude součástí i krátká schůzka s rodiči. Školní jídelna:  je v provozu od 1. září, tento den vaří pouze pro cizí strávníky. Od 2. dne vaří pro všechny přihlášené. Informovat se můžete i na tel. čísle 571 450 556, pevná linka jídelny. Školní družina - od druhého dne, tedy 2. září, je v provozu ŠD (družina, dvě oddělení, I. oddělení pro 1. a 2. ročník, II. oddělení pro 3. a 4. ročník). Plavecká výuka - změna: podle sdělení Plavecké školy VM ze dne 31.8.2020 bude z důvodu nedokončené rekonstrukce ML Vsetín zahájena výuka plavání patrně až 14.9.2020.  Informace obdrží žáci od TU 2. a 3. ročníku ve škole. Mezi potřebami pro plavání nesmí chybět plavecká čepice (platí pro chlapce i dívky).


Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy a Mgr. Martina Bierská, statutární zástupce ředitele školy učebny 1-9-2020třídnictví 1-9-2020  

   Soubory: