Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

Výuka v týdnu od 19. do 23.4.2021

 Pro MŠ: stále platí: docházejí pouze předškoláci v mateřské škole.  Pro ZŠ: docházejí do školy pouze žáci 3.,4.,5. třídy. Obědy zajištěny, kdo chce odhlásit - sdělte telefonem v ŠJ. Školní družina pro třeťáky - docházející během týdne do školy - zajištěna. Všichni ostatní  žáci jsou v distančním režimu.  V úterý 20.4.21 je MŠ, ZŠ i ŠJ uzavřena (přerušení provozu, celodenní výluka dodávky elektřiny.) Připomínáme: plánované přerušení dodávky elektřiny: 20. a 28. dubna 2021 - přerušena celodenně dodávka elektřiny na odběrné místo Kobylská 250. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Mateřská ani základní škola nebude v tyto dny v provozu. Projednáno se zřizovatelem. Požadavky od zaměstnanců IZS byly vyřešeny individuálně. Testovací dny - pondělky a čtvrtky. Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy  (akt. 16.4.21 v 9,30 h)

Leták - rodiče     Leták - žáci     O testech - návod   Test - video sebetestování dětí a žáků    Pro rodiče - detailně   Ošetřovné a rotační výuka ve školách - info MPSV

Připomínáme, že běží třítýdenní období e-zápisu do 1. ročníku ZŠ, v naší škole stanovené na období od 6. do 27. dubna 2021.

banner zapis zs - kompakt  

******************************************************************

starší zprávy:  Týden do 16. dubna 2021: Info-testování a docházka do školy: od 13.4.2021 - Proběhlo první testování, v první den obnovené výuky. Obnova prezenční výuky předškoláků v MŠ+týdenní rotační výuky na 1. st. Tento týden do ZŠ chodí 1.+2. ročník. Testovací dny: vždy pondělí a čtvrtek. V mateřské škole průběžně po příchodu s dítětem. V základní škole na první vyučovací hodině - tedy v 8,00 h. Bez absolvování pravidelných sebetestů (s negativním výsledkem) nemohou děti MŠ ani žáci ZŠ navštěvovat prezenční = denní výuku. Dítě/žák sebetestuje - asistuje jeho rodič, pokud je třeba. Kdo nepřijde - a tedy neotestuje se - bude považován za omluveného. Testovací sady jsou připraveny pro plný počet dětí/žáků. Platí dosud zavedená hygienická opatření ve školství. Doprovod dětí u testů v MŠ a v 1. a 2. ročníku ZŠ je možný. Pro personál školy, rodiče-hosty u testů dětí v MŠ nebo v ZŠ, platí: nosí všichni respirátory. Děti v MŠ budou bez roušek, roušky v MŠ nejsou povinné. Žáci ZŠ musí nosit vlastní povinnou roušku (chirurgickou ústenku). Školní družina, homogenní skupina pro 1. a 2. třídu v prvním týdnu rotační výuky, je zajištěna. Ředitelé škol nemohou zmírňovat státem nařízená opatření. Používáme  testy dodané a garantované státem. (Nově je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.) Další podrobnosti k návratu dětí do škol a k testování naleznete na https://koronavirus.edu.cz/odkazy - sekce Metodiky, manuály a doporučení. Bez absolvování pravidelných testů (s negativním výsledkem) nemohou děti MŠ ani žáci ZŠ navštěvovat prezenční = denní výuku. V takovém případě zůstávají doma, s omezenou distanční podporou "na dálku", která bude pokračovat. Nepůjde však o plnou distanční výuku v dosavadní podobě. Týden distanční (plné) se tak bude střídat s týdnem "podpory", pokud dítě nepřijde do prezenčního výukového týdne. Konzultace a logopedická péče (p. uč. KD) - bude sděleno dotčeným cestou MS Teams / e-mailem. Výše uvedené je zestručněným výběrem z obsáhlých informací. Speciální požadavky pracovníků IZS a vybraných profesí na péči o děti pracovníků IZS eviduje ředitel školy. Připomínáme, že běží třítýdenní období e-zápisu do 1. ročníku ZŠ (PŠD), od 6. do 27. dubna 2021. Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

------

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne letos bez osobní přítomnosti dětí, prostřednictvím systému ZAPISYONLINE, pro naši školu v období od úterý 6. dubna 2021 do úterý 27. dubna 2021, tedy po dobu 21 dnů, elektronickou formou. Po vyplnění online přihlášky (případně i žádosti o odklad) obdržíte e-mailovou zprávu. Pro školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn podle přidělených registračních čísel, které obdržíte e-mailem po podání žádosti. Vytištěné a podepsané žádosti, s kopií rodného listu, stejně jako případné žádosti o odklad doručte nejlépe přímo do poštovní schránky, vlevo u hlavního vchodu do základní školy. Jen výjimečně osobně, po domluvě předem. U žádostí o odklad přiložte navíc dvě  povinné přílohy (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny=školského poradenského zařízení - a také vyjádření odborného lékaře NEBO klinického psychologa). Do ZŠ budou do naplnění kapacity přijímáni žáci v pořadí: a) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,  b) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence, c) Ostatní. Zápis do MŠ proběhne v první polovině května 2021, taktéž bez osobní přítomnosti dětí. Způsob bude oznámen zde -  odkazem na stránku MŠ, kde budou veškeré informace ke způsobu provedení zápisu... Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

(aktualizace 6.4.2021, starší zprávy přesunuty do digitálního archivu dnem 3.4.2021)

------

 Soubory: