Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

 


19.9.2020 Kontakty na učitele základní školy (zejména třídní učitele): osobní email na každého učitele je založen ve tvaru: jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz 


17.9.2020
Roušky ve školách - stručně: od pátku 18.9.2020 je povinné nošení roušek  i při výuce v učebnách na 2. stupni základní školy. Na prvním stupni stále platí: výuka v učebnách vedena bez roušek. V ostatních (všech) společných prostorách škol (tedy mimo učebny) roušky nosí všichni. Výjimka: tělocvik v tělocvičně, při konzumaci oběda, zpěvu. 


7.9.2020 Šachový kroužek - náborová informace: Šachový kroužek (pro žáky od 2. třídy) bude celý rok ve VKC - Víceúčelovém kulturním centru Karolinka, vždy v pátek od 16 h, vede pan Bambušek.


3.9.2020 Zprovozněna elektronická schránka důvěry. Viz odkaz (podstránka) v menu. Informace obdrží žáci ve škole od výchovného poradce. Spuštěny také Office365.  Po zaškolení učitelů budou instruováni i žáci (postupně, na hodinách Inf., podle ročníků a potřeb výuky, příp. distanční výuky.)


1.9.2020 Platná hygienická opatření. Do školy mohou od 1.9. vstupovat pouze žáci, zaměstnanci školy a rodiče žáků prvních tříd (vstupují do vestibulu, k šatnovým skříňkám prvňáků, předávají žáky). Do školy nemohou vstupovat žáci zjevně nemocní, s příznaky nemoci, např. zvýšenou teplotou a kašlem. Do školy tedy nelze posílat děti viditelně nemocné (což ale platilo vždy). V takovém případě žáky, prosím, pouze omluvte škole telefonicky. V případě zjištění projevů onemocnění v době výuky bude žák umístěn do určené místnosti, kde pod dohledem pracovníka školy počká na převzetí svým rodičem. (S doporučením dalšího postupu pro rodiče, podle Manuálu k provozu škol.)


1.9.2020  Začal nový školní rok. Naši prvňáčci a jejich rodiče byli přivítáni paní učitelkou Mgr. Blankou Kristianovou, v doprovodu starostky města Marie Chovanečkové a nového vedení školy. Žáci obdrželi drobné dárky a mohou vykročit na cestu vzdělávání v základní škole. Všem žákům, rodičům a přátelům školy, učitelům i dalším zaměstnancům školy - přejeme pevné zdraví a úspěšný nový školní rok 2020 - 2021. 

 


26.8.2020 Informace k zahájení školního roku 2020 - 21. Mateřská škola: 1.9. Mateřská škola v běžném provozu - i se stravovávním pro děti v mateřské škole. Aktuální info bude celoročně na podstránce Mateřská škola. Základní škola: Školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 8,00 h v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Společné zahájení v sále ZUŠ letos neproběhne. Žáci si po příchodu do školy pouze dezinfikují ruce ve vestibulu, (dezinfekci je i v učebnách) a přejdou přímo do svých kmenových učeben, kde setrvají. Na úvodní hodině pak obdrží od třídních učitelů klíče od šaten, informace k hygieně, lístky k aktualizaci osobních údajů - a všechny další informace k organizaci úvodního týdne. Předpokládané ukončení prvního dne: v 9,00 h Prvňáci a jejich doprovod – po dezinfekci rukou přejdou rodiče s dětmi přímo z vestibulu do učebny 1. třídy. Po slavnostním přivítání bude součástí i krátká schůzka s rodiči. Školní jídelna:  je v provozu od 1. září, tento den vaří pouze pro cizí strávníky. Od 2. dne vaří pro všechny přihlášené. Informovat se můžete i na tel. čísle 571 450 556, pevná linka jídelny. Školní družina - od druhého dne, tedy 2. září, je v provozu ŠD (družina, dvě oddělení, I. oddělení pro 1. a 2. ročník, II. oddělení pro 3. a 4. ročník). Plavecká výuka - změna: podle sdělení Plavecké školy VM ze dne 31.8.2020 bude z důvodu nedokončené rekonstrukce ML Vsetín zahájena výuka plavání patrně až 14.9.2020.  Informace obdrží žáci od TU 2. a 3. ročníku ve škole. Mezi potřebami pro plavání nesmí chybět plavecká čepice (platí pro chlapce i dívky).


Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy a Mgr. Martina Bierská, statutární zástupce ředitele školy učebny 1-9-2020třídnictví 1-9-2020  

   Soubory: