Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

Dne 30.6.2022 se uskutečnilo slavnostní ukončení školního roku. Přejeme Vám všem klidnou dovolenou a prázdniny. Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v úředních hodinách kanceláře základní školy (středa, od 8 do 11 hodin), případně dle domluvy.

Proběhla schůzka s rodiči žáků 1. tříd (28.6.22)

Zpravodaj o akcích za červen 2022 - všechny akce, včetně fotografií (pdf)

V pondělí 27.6.22 se konal Sportovní den.

Proběhl Dětský den, Exkurze prvňáčků za řemesly, Pasování na čtenáře.

Do tisku předán rekapitulační článek za rok 2021/2022, pro Karolinský zpravodaj č.1/2022.

Výsledek zápisů - přijatí - do MŠ a ZŠ, podle LEX UKRAJINA - ŠKOLSTVÍ

Byla ukončena rekonstrukce přístupových cest.

Ve dnech 7. a 9.6.2022 proběhly zápisy podle LEX UKR - školství (do MŠ i ZŠ).

Dne 7.6.22 nás navštívilo Divadélko pro školy, s programem pro 1. i 2. stupeň.

Žáci školy, členové SDH Sklárny Karolinka, postoupili v květnu 2022 do krajského kola dorostu v požárním sportu. Gratulujeme.

Žáci 5.r. získali v květnu 2022 celkové 2. místo v okresním kole otevřené vybíjené. Gratulujeme.

Zde jsou výsledky zápisu do MŠ

Zde jsou výsledky dubnového zápisu do 1.r. ZŠ, šk.r. 2022-2023 

Duben - květen 2022: Ukliďme Česko, Den Ukrajiny, Projektový den první třídy - Včelky, Fotbalový úspěch, Výrobky ke Dni matek

Dokončena obměna IT infrastruktury, nové servery, síťové prvky atd.

Třídní schůzky: dne 21.4.22 proběhly prezenční třídní schůzky.

Úklid okolí Bečvy (společná akce škol): úklid okolí, břehů Bečvy. Naše škola se zapojila také.

Probíhá postupná výměna IT prvků. Zrychlen běh Bakalářů - na novém hardware.

U příležitosti Světového dne recyklace odpadu (18.3.) se uskutečnila hodinová beseda žáků 7. třídy na téma sběru, třídění a přepracování odpadových surovin.

Ukončena povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátorů i roušek) ve školách.

Zapojujeme se do akce  "Ukliďme Česko".

Proběhla recitační soutěž, za účasti žáků všech ročníků ZŠ

Foto z recitační soutěže

Byla provedena příprava k mezinárodnímu testování PISA 2022.

Také příprava celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ. 

Školní dílny byly vybaveny novým zařízením pro 3D tisk + počítačem, tiskárna v provozu.

Byl obnoven provoz všech tzv. školních klubů (kroužků).

Proběhly dva týdny lyžařského výcviku, pro 7. a 8. ročník, za rok 2021 i 2022 text a foto zde (pdf)

Proběhla plavecký výuka (2.,3.,4.r.).

(Plavání i lyžování tak bylo realizováno/dokončeno v roce 2021-2022 za dva školní roky najednou.)

Uskutečnilo se školní kolo olympiád Dě, ČJ.

Probíhá doučování, v přípravě Národní plán obnovy, nová informatika (včetně vybavení).

Byla dokončena výměna oken v 2. nadzemním podlaží.


aktualizováno dne 30.6.22Soubory: