Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

 

Udělejme tečku za koronavirem

Česko očkuje. Kampaň Ministerstva zdravotnictví České republiky. Očkovat lze od dvanácti let věku. Naočkováno je přes 5,5 milionu obyvatel. Nové: https://nemocnice-vs.cz/aktuality-a-archiv/ockovani-bez-predchozi-registrace-bude-mozne-i-ve-vsetine/

 

Ukončení školního roku - 30. červen 2021

Ve středu 30.6.2021 skončilo období vyučování ve školním roce  2020/2021. V MŠ proběhl dopolední program se slavnostním vyřazením předškoláků -  jejich přechodem na ZŠ. Žákům ZŠ bylo předáno vysvědčení v jednotlivých třídách, 9. ročníku pak slavnostně v učebně výtvarnictví, za přítomnosti starostky města, ředitele školy - a pdg sboru ZŠ, 1. i 2. stupně. Našim deváťákům přejeme klidný přechod do středoškolského vzdělávání. Všem dětem MŠ, žákům ZŠ, rodičům, zaměstnancům školy, spolupracovníkům a přátelům školy - přejeme klidné strávení léta, zasloužený odpočinek. Děkujeme všem za spolupráci. Uplynulý rok byl (nejen pro oblast školství) opravdu mimořádný, zcela jiný než všechna léta předchozí. Nevyzvednutá vysvědčení jsou žákům, resp. jejich zákonným zástupcům, k dispozici v pracovních dnech, vždy dopoledne. (Doporučujeme Vám domluvit si vyzvednutí předem, telefonicky.) Fotografie z posledních akcí školního roku obdrží žáci prostřednictvím Office365, interní cestou, do své třídní skupiny v Teams.

Turistický výlet žáků 3. třídy na vrch Soláň  

V pondělí dne 21.6. si děti 3. třídy udělaly sportovní den. Ráno si vyjely autobusem na Hutisko – Solanec, sedlo Čarták. Tam jako první navštívily Zvonici, kde jako správní výletníci nakoupily různé suvenýry. Pak následovala krátká procházka kolem Čartáku, dál směrem ke sjezdovkám na Soláni. Sešli jsme dolů podél chalupy Karla Hoffmana. Krátce se děti dozvěděly něco o tomto známém malíři, který zde žil, maloval a miloval tento kraj. U služebny HS si děti opékaly špekáčky, aby se posilnily na další cestu. Znovu se vydaly k chatě Čarták, kde si pohrály na dětském hřišti. Po krátkém odpočinku se děti vydaly na zpáteční cestu dolů do Karolinky, přes údolí Raťkov. Cesta byla lesem příjemná, ale ke konci již byla čím dál náročnější. Únava, horko a nachozené kilometry v nohách udělaly své. Myslím, že mohou děti být na sebe hodně pyšné, že zvládly náročnou turistickou cestu v tak horkém počasí a došly v pohodě až do Karolinky. (Mgr. Karin Davídková, TU)

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 24. 6. 2021 byli naši prvňáčci pozváni do Městské knihovny v Karolince, aby byli pasování na čtenáře. Nejdříve jim divadélko BUBU ze Vsetína zahrálo několik maňáskových pohádek, pak teprve došlo na samotnému pasování. Děti řekly zpaměti naučený Slib čtenáře, poté dostali několik dárků, bonbón a pitíčko. Všechny dárky pro prvňáčky věnovala paní starostka Marie Chovanečková. Za to jí patří velký dík. Poděkování patří též paní knihovnici Daniele Bártkové, která akci zorganizovala.  Plakát akce (Mgr. Blanka Kristianová, TU)

Divadlo a výchova - JAMU

Ve dnech 18.6. a 21.6. - 23.6. 2021 vykonávali studenti 2. ročníku Ateliér výchovy a divadla JAMU v Brně praxi na naší škole. Jejich projektu se zúčastnily také děti 1. a 2. třídy. Tito žáci vytvořili 4 skupiny, které na závěr měly divadelní výstup, v němž děti předvedly krátkou pohádku.  Dětem se spolupráce se studenty velmi líbila, neboť byla plná aktivit, zážitků. (Mgr. Blanka Kristianová, TU)

Exkurze do ZOO Lešná pro 1. a 5. třídu

Protože došlo k rozvolnění opatření MZ ČR v souvislosti s nemocí covid - 19, mohli jsme zorganizovat exkurzí do ZOO Lešná. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli prohlédnout exotická zvířata, vidět jejich krmení, a místo, kde žijí. Viděli jsme také čerstvě narozené slůně. To byl největší zážitek. Děti si nakoupily též suvenýry a spokojení jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět do Karolinky. (Mgr. Blanka Kristianová a Mgr. Eva Šuláková)

Exkurze na statek "U Rajmunda"

V souvislosti s učivem o domácích zvířatech jsme se dne 9.6. 2021 ve středu vypravili na exkurzi na statek "U Rajmunda" do Velkých Karlovic - Tísňav. Naše dobrodružná cesta začala cestou autobusem v 8 hodin ráno. byl krásný slunečný den. Na statku nás už čekali správcové Věrka Lusková a Tomáš Luska, kteří nás provedli po statku a ukázali všechna domácí zvířata i mláďata některých z nich. Zde jsme mohli vidět i lamy a pštrosy. Děti si mohly zvířátka pohladit i nakrmit, neboť všechna byla ochočená. Potom se někteří svezli i na koníkovi. Na závěr jsme si opekli oblíbené špekáčky na ohni, děti využily prolézaček. Cesta zpět se nám trochu protáhla, neboť jsme autobusem projeli i některá údolí Velkých Karlovic. Akce se nám zdařila a všichni jsme byli spokojení. Za pomoc při organizaci a zařizování děkuji paní Bc. Elišce Hernasové, která nám dala tento námět. (Mgr. Blanka Kristianová, TU -  a as. Hana Bělíčková)

Pracovní činnosti – Zvířátka

Protože učivo o zvířatech – ptácích a savcích -  bylo zajímavé, vyrobili jsme si v pracovních činnostech zvířátka z kelímku. (Mgr. Blanka Kristianová, TU)

Hodinka s květinkou

V uplynulém týdnu proběhla ve škole tradiční akce, pásmo "Hodinka s květinkou". Příjemný program (s překvapením)  připravila paní třídní učitelka Vlasta Pončíková a žáci 2. ročníku. Foto zde

Nostalgická vzpomínka na plavání dětí z 2. a 3. třídy

Žáci 2. a 3. třídy se těšili, že hned 2. září 2020 začnou místo hodin tělesné výchovy v tělocvičně nebo na hřišti jezdit na bazén. Moc se těšili, protože věděli, že je bazén zrenovovaný a byli hodně zvědaví. Ale jejich radost a těšení se úplně nenaplnily. První tři týdny čekali, až otevřou bazén, který měl vyhovovat hygienickým podmínkám, pak se dočkali a zajeli si na bazén 3krát. Pak nás zastavila karanténa, zavření škol - a zatím jsme nedoplavali. Jak celý plavecký kurz dopadne, uvidíme, protože zatím to nikdo z nás netuší. Dětem držíme palce, ať se jim jejich plavání dokončí - a tak si aspoň prohlédneme a zavzpomínáme na  fotkách. TU Mgr. Karin Davídková a Mgr. Vlasta Pončíková   (fotky stáhnete v balíčku ZIP, kliknutím na nadpis...)

Exkurze 3. třídy na hvězdárnu

V prvouce ve 3.třídě se děti seznámí  při exkurzi na hvězdárnu trochu podrobněji s vesmírem. Zjistí, které planety obíhají kolem Slunce a dozvídají se o každé z nich něco bližšího. Celé téma začalo tím, proč se střídá den a noc – což si děti také napsaly a nakreslily. Také se děti postupně seznámily blíže s Měsícem, který obíhá naši planetu. Dnes už také ví, proč se střídají u nás roční období. Dne 14.6.2021 měli možnost naši třeťáci si svoje znalosti ještě více rozšířit. Navštívili totiž hvězdárnu ve Vsetíně. Hygienické předpisy nám sice nedovolily shlédnout pěkný film o vesmíru, ale děti se hodně dozvěděly něco o meteorologické stanici, kterou u hvězdárny mají. Co se díky ní dá zjistit o počasí, ovzduší a celkově o meteorologických údajích. Také si mohly prohlédnout novou výstavu – modely planet a bližší informace o nich. Děti se pak rozdělily do menších skupin a střídavě navštívily kopuli hvězdárny, kde mohly sledovat Slunce přes obrovský teleskop (jeho odraz na papíře), také si posvačily a nakoupily krásné 3D pohledy planet. Děti ještě ve škole budou kreslit suchými pastely svou oblíbenou a vybranou planetu, stejně jako si napíší pár nejzajímavějších informací o nich. Tím budou mít celé téma o vesmíru uzavřeno a snad si do dalších ročníků budou i více pamatovat. TU Mgr. Karin Davídková   (fotky stáhnete v balíčku ZIP, kliknutím na nadpis...)

Informační schůzka rodičů žáků budoucí 1. třídy

Informační schůzka s rodiči žáků budoucí 1. třídy proběhla dne 16.6.2021. TU Mgr. Karin Davídková

Exkurze žáků 8. ročníku do dílen SOŠ JS ve Vsetíně

Chlapci 8. ročníku se v pondělí 24.5.2021 zúčastnili výuky ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka na Bobrkách. Část z nich pracovala na stavbě komína, aby si vyzkoušeli, co obnáší učební obor zedník. Ostatní chlapci se v učebně „elektra“ dozvěděli mnoho zajímavostí z oboru elektrikář – silnoproud.  Všem se podařilo něco vyrobit. Mgr. Alena Ondrušová

Výsledky zápisu do MŠ

výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ (anonymizovaný seznam)  je na webu MŠ.  Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí učitelka MŠ, na tel.č.: 571 420 371

Snížení úplaty za MŠ a ŠD v důsledku přerušování provozu - centrálních opatření (KOVID)

Byla snížena úplata za MŠ a ŠD, dokument předán pokladně, MŠ a ŠD. Přeplatky budou vráceny v červnu.

Výsledky zápisu do ZŠ na rok 2021-22

Výsledky zápisu do ZŠ na rok 2021-22 - anonymizovaný seznam v pdf 

 

aktualizace 26-7-2021Soubory: