Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

(Každý učitel i žák má svůj školní e-mail podle vzoru: jmeno.prijmeni@zskarolinka.cz)

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy a ICT koordinátor

Mgr. Martina Bierská, statutární zástupce ředitele školy a výchovný poradce

Lenka Bambuchová, vedoucí učitelka mateřské školy

ZŠ:

Mgr. Vlasta Pončíková, učitelka 1. st.

Mgr. Karin Davídková, učitelka 1.st., vedoucí MS 1.st., logoped

Mgr. Blanka Kristianová, učitelka 1.st.

Mgr. Ján Takács, učitel 1.st., školní metodik prevence

Mgr. Eva Šuláková, učitelka 1. st.

Martina Martyščáková, DiS. spec.ped., as.pdg.

Hana Bělíčková, as.pdg., vychovatelka ŠD II.

Lenka Šuláková, vychovatelka ŠD I.

Mgr. Michaela Viazanko, učitelka cizích jazyků

Mgr. Alena Ondrušová, učitelka 2.st.

Mgr. Bohumila Václavíková, učitelka 2. st.

Mgr. Marta Klimentová, učitelka 2.st.

Mgr. Anna Haasová, učitelka 2. st., vedoucí PK AJ

Mgr. Jaromír Konvička, učitel 2.st.

Mgr. Eva Kašparová, učitelka 2.st.

Mgr. Ondřej Cícha, učitel 2.st., kroužek robotiky Lego

Natálie Kozubíková, DiS., učitelka hudební výchovy

P. Mgr. Dušan Šimala, SVD, učitel náboženství

MŠ:

Dana Vachalová, učitelka mateřské školy

Jarmila Kretíková, učitelka matřské školy

Kristýna Eggerová, učitelka mateřské školy

Lenka Štvrtecká, učitelka mateřské školy

Věra Šipulová, učitelka mateřské školy

Provoz:

Eva Zbránková, ekonomický zástupce ředitele školy

Marie Pekařová, administrativa, pokladna

Radmila Slintáková Děčková, vedoucí školního stravování

Milena Borošová, vedoucí kuchařka

Simona Čotková, kuchařka

Ludmila Pavelková, kuchařka MŠ

Simona Obšivačová, kuchařka

Monika Drozdová, kuchařka

Karla Šuláková, kuchařka MŠ

Evžen Mynář, školník – údržbář

Eva Mikulenková – uklízečka

Pavla Kopcová – uklízečka

Martina Zajíčková – uklízečka

Olga Kysučanová – uklízečka MŠ